Ke stažení (didaktické pomůcky)

EB
Co mám - to dám! Na toto místo budu postupně přidávat mé vlastní materiály, které se mi osvědčily v běžné školní praxi. Věřím, že Vám alespoň trochu času ušetří. Zde najdete historii mých doplnění, abyste nemuseli prohledávat všechny složky.
admin
Obrázky k zalaminování a lecjakému využití
admin
Pomůcky pro výuku českého jazyka
admin
Tabulky vytisknete a zalaminujete. Následně do šedých polí můžete dát jakákoli čísla, která dítko sčítá. Tímto máte možnost individualizovat práci dle úrovně dětí. Nadaný žák vedle nalezení výsledků zjišťuje, jaký je součet čísel v polích stejné barvy. Vytváří hypotézy, proč věc funguje právě takto. Zároveň hledá fintu, podle které pozná, kdy tento jeho objev platí a kdy nikoli.
admin
Proč indické násobení dříve nežli běžný algoritmus?
admin
Děti při násobení používají tabulku násobků
admin
Také Vás již unavují neustálé otázky "Kdy už pojedeme na školu v přírodě?" "Kdy bude McDonalds Cup?" Kdy jedeme na plavání?" "Za kolik dnů pojedem na výlet?" atd. atd.? Od té doby, co jsem dětem (i sobě) vyvěsila megakalendář, je už neslýchám. Ulevilo se mi.
admin
Když to nejde jinak, přes peníze to jde vždycky!
admin
Tato úloha nás provázela od páté až do deváté třídy.
admin
Tuto pomůcku si vyrobila Jitka Michnová, ačkoli i ona prý první "hýbající se" krychli někde viděla. Původního zdroje už se asi nedopátráme.
admin
Rodokmen rodiny Malých, Klosových a Brodyových podle učebnic nakladatelství Fraus.
admin
Pokud si děti již od předškolního věku staví z kostek, výrazně se rozvíjí nejen jejich jemná motorika, ale též prostorová představivost.
admin
Práce s pozičními soustavami dává bohatý zdroj pro kultivaci matematického uvažování. Téma jiné než desítkové soustavy pomáhá žákům získávat nové zkušenosti s čísly a tím snížit rizika, plynoucí z učení bez porozumění.
admin
Parketování otevírá dětem svět rovinné geometrie. Děti se seznamují s obsahy, překlápěním, posunutím, otáčením, souměrností. Ve vyšších ročnících odhalují závislosti a vztahy mezi velikostí podlahy a typem a množstvím parket.
admin
Pro krokování používám jednoduchý krokovací pás - zalaminovaná čísla na A4 slepená k sobě izolepou (drží již 5 let). Pro krokování používám stranu bez čísel, pro schody s čísly. Rozbalím to, co potřebuji - např. pouze kladná čísla a když děti "nemají kam krokovat, slavnostně rozbalíme červená. Záporné znaménko nepotřebujeme - děti vyjádření "mínus jedna" začnou používat automaticky po fázi "jsem na červeném čísle".
admin
Při řešení úloh o Barevných trojicích, děti nalézají a využívají nejrůznější řešitelské strategie. Pro některé děti je velice obtížné řešit je bez manipulace. Jako příklad uvádím úlohu z pátého ročníku.
admin
Poprosili jsme účastníky Letních škol, aby za školu připravili ukázku jedné netradiční aktivity (hra, soutěž, skupinová práce, tvořivá dílna, ...), se kterou mají v hodině matematiky dobrou zkušenost.
admin
Analyticko-metodické publikace vydané ÚIV a ČŠI - náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění mezinárodních testování TIMSS, PISA a PIRLS.
EB
Osvědčilo se mi, postupně přidávat zvířátka dědy Lesoně a jednotlivé vztahy na stěnu (nástěnku). Děti je tak mají stále na očích. Když se přetahují, dělí do družstev, manipulují s destičkami, hrají s krychlemi.
EB
Matematické prostředí pavučiny - pomůcky určené pro individuální i skupinovou práci.
admin
Prezentace
EB
Tabulky pro snazší a bezchybnou evidenci výsledků soutěže Matematický klokan.
EB
Od té doby, co jsem objevila, že máme ve škole k dispozici laminovačku, laminuji si vše, co jsem si vyráběla jenom z papíru a musela dělat pro každou třídu vždy znovu. Navíc se na zalaminované tabulky dá psát stíracím fixem.