Sčítací tabulky

Tabulky vytisknete a zalaminujete. Následně můžete dát do šedých polí jakákoli čísla, která dítko sčítá. Tímto máte možnost individualizovat práci dle úrovně dětí. Nadaný žák vedle nalezení výsledků zjišťuje, jaký je součet čísel v polích stejné barvy. Vytváří hypotézy, proč věc funguje právě takto. Zároveň hledá fintu, podle které pozná, kdy tento jeho objev platí a kdy nikoli.

Hodně zdaru.

Jitka Michnová