Školní rok 2019/2020

Přehledněji v kalendáři

 

Třídní schůzky se v naší třídě konají vždyod 18:30 a mohou na ně přijít i děti.

Kromě setkání při třídních schůzkách jsem Vám k dispozici

- osobně každý den před vyučováním

- na telefonu 732 20 98 07 (preferujte SMS)

- na e-mailové adrese bomerova@centrum.cz

 

Přestávky, zvonění:

po 1. hodině 8:45 - 8:55

po 2. hodině 9:40 - 10:00

po 3. hodině 10:45 - 10:55

po 4. hodině 11:40 - 11:50

po 5. hodině 12:35 - 12:45

po 6. hodině 13:30

 

Telefony:

třídní učitelka: Bomerová: 732 20 98 07

pan ředitel: 235 35 51 85 

paní hospodářka: 235 35 92 29

školní jídelna: 235 35 72 26

školní družina: 728 27 08 93

 

Číslo účtu školy: 19 - 5507550207 / 0100