Projekty

admin
Zatím vše pouze ve fotogalerii. Zde k nahlédnutí shrnutí začátku našeho letošního projektu
EB
Naše škola má dobré vybavení na stolní tenis. Vždyť která škola se může pochlubit tím, že vlastní velký počet stolů a navíc společné prostory, kde se dá kvalitně a bezpečně hrát? Na prvním stupni máme dokonce tenisový stůl na každém patře, takže děti mohou hrát i o malých přestávkách. Často se nám ale stávalo, že se rozehrál turnaj a potom se nedohrál.
admin
Musíme si pomáhat - to bylo ústředním tématem letošního celoškolního projektu. Projekt jsme zahájili již v listopadu přednáškou člena občanského sdružení PONS 21. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o životě v Indii, konkrétně ve státě Karnataka. Poutavou formou přiměřenou věku dětí byl přiblížen život obyvatel v chudých vesnicích, tak odlišný od našeho. Byl zdůrazněn význam vzdělávání, školy. Že to, co je u nás samozřejmostí, jinde tak samozřejmé není. Děti velice zaujalo zejména vyprávění o stavbě nové školy ve vesnici Mansapur. Vybudováním školy v tomto místě se dostane vzdělání velkému počtu chudých dětí, které jinak kvůli velké vzdálenosti do města školu nemohou navštěvovat.
admin
Letošního celoškolní projekt měl téma - "Ptáci". My jsme se zaměřili hlavně na ptáky stěhovavé. Projekt byl založen zejména na učivu přírodovědy a českého jazyka, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme" a "Rozmanitost přírody". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků.
admin
Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se při sestavování rodokmenu panovníků, sbírání jejich portrétů, tvorbě časové osy a dalších činnostech seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt jsme zahájili v souladu s tematickým plánem výuky dějepisné části vlastivědy, tedy již ve druhém pololetí čtvrté třídy. Pokračovali jsme ve třídě páté, do které byli žáci obou paralelních tříd sloučeni. Nebylo to překážkou, nově příchozí se do projektu zapojili od časového období Jiřího z Poděbrad.
EB
Vánoční besídkou jsme zakončili třídní projekt a hned po vánočních prázdninách nás čekal projekt celoškolní, jehož tématem byla finanční gramotnost. Na prvním stupni šlo především o peněžní gramotnost (pohyb peněz, nákup - prodej, hospodaření).
EB
Hned na začátku školního roku jsme dostali za úkol zpracovat téma Závislost. Co s tím v páté třídě? Ale byla to výzva! Nakonec se vše rozeběhlo až do formy projektu. O závislostech jsme dlouze diskutovali v různých vyučovacích předmětech, uváděli příklady z praxe. Ale jak toto vše výtvarně zpracovat? Druháci kreslili závislost jako draka. My jsme to pojali fotograficky. Akce a body art (malba na tělo) se ani jinak zachytit nedaly. Z desítek fotografií jsme společně vybrali pět, které jsme nechali zvětšit na rozměr A2. Projekt vyvrcholil výstavou v Prevcentru na Břevnově a my jsme se společně zúčastnili její vernisáže.
admin
Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se prostřednictvím sestavování rodokmenu panovníků seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt probíhal od 10. března 2011 až do konce školního roku souběžně s výukou vlastivědy.
admin
V naší škole se od října do prosince školního roku 2010/2011 realizoval celoškolní projekt "Vánoce v Evropě". Zde naleznete popis projektu včetně videozáznamu vystoupení, který je publikován na konci dokumentu. Pokud by se Vám video zastavovalo, stiskněte "play" a následně dejte pauzu a počkejte, až se video načte.
admin
Děti byly seznámeny s tématem letošního celoškolního projektu - "Děti ve svém živlu". Zcela přirozeně je nejvíce oslovila voda, ke které letos měly nejblíže. V zimě jsme chodili bobovat a navíc byla právě ukončena výuka plavání. Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme", "Rozmanitost přírody" a "Člověk a jeho zdraví - ochrana člověka". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků. Nosným prvkem projektu byly výlety do Divoké Šárky, dva reálné a jeden virtuální. Putovali jsme podél vodních toků (viz mapa). První putování bylo tzv. průzkumné, vzdělávací, druhé virtuální (na mapě) - ověřovací a třetí prezentační.