Projekty

EB
Hned na začátku školního roku jsme dostali za úkol zpracovat téma Závislost. Co s tím v páté třídě? Ale byla to výzva! Nakonec se vše rozeběhlo až do formy projektu. O závislostech jsme dlouze diskutovali v různých vyučovacích předmětech, uváděli příklady z praxe. Ale jak toto vše výtvarně zpracovat? Druháci kreslili závislost jako draka. My jsme to pojali fotograficky. Akce a body art (malba na tělo) se ani jinak zachytit nedaly. Z desítek fotografií jsme společně vybrali pět, které jsme nechali zvětšit na rozměr A2. Projekt vyvrcholil výstavou v Prevcentru na Břevnově a my jsme se společně zúčastnili její vernisáže.