Projekty

admin
Musíme si pomáhat - to bylo ústředním tématem letošního celoškolního projektu. Projekt jsme zahájili již v listopadu přednáškou člena občanského sdružení PONS 21. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o životě v Indii, konkrétně ve státě Karnataka. Poutavou formou přiměřenou věku dětí byl přiblížen život obyvatel v chudých vesnicích, tak odlišný od našeho. Byl zdůrazněn význam vzdělávání, školy. Že to, co je u nás samozřejmostí, jinde tak samozřejmé není. Děti velice zaujalo zejména vyprávění o stavbě nové školy ve vesnici Mansapur. Vybudováním školy v tomto místě se dostane vzdělání velkému počtu chudých dětí, které jinak kvůli velké vzdálenosti do města školu nemohou navštěvovat.