Projekty

admin
Zakončením rozšiřující části projektu Vesmír - doprava ve Vesmíru byla počítačová prezentace v sále školy. Obrázky nebyly opatřeny texty a děti je musely ústně komentovat, což některé stálo dost úsilí. Prezentaci lze spustit v programu Open Office, což je obdoba Microsoft Office, s tím rozdílem, že je zcela zdarma.
admin
Projekt byl založen na učivu přírodovědy - tématický celek Vesmír (zkoumání vesmíru, Sluneční soustava, Slunce jako zdroj světla a tepla - základních podmínek života, souhvězdí, galaxie, planety a jejich měsíce). Stěžejní byla skupinová práce. Žáci byli rozděleni do devíti skupin (po dvojicích) a každá skupina si zvolila planetu, která se stane předmětem jejího zájmu. V průběhu měsíců září a října si jednotlivé skupiny postupně nashromáždily tištěné materiály, obrázky, případně si pořídily nejrůznější výpisky o planetách. Následně je začaly vybírat a uspořádávat na čtvrtku formátu A2. Současně již měly dostatek informací a předloh pro model planety. Žáci museli zúročit samostatně nabyté vědomosti. Následovala prostorová tvorba podle předlohy.