Akreditace

Získaly jsme akreditaci dalších vzdělávacích programů, které lze hradit ze šablonNově i v rozsahu 56 hodin.

PŘEHLED

Akreditace instituce PhDr. Eva Bomerová: MSMT-13422/2019

Rozsah 56 hodin

Nebojme se učit jinak – rozvoj matematické gramotnosti krok za krokem (MSMT-28910/2017-1-1079)

Rozsah 32 hodin

Objevujeme matematiku krok za krokem (MSMT-816/2019-2-816) - nové

Učíce učíme se, anebo rozvoj matematické gramotnosti žáka i učitele (MSMT-25253/2016-1-660)

Nebojme se učit jinak, aneb rozvoj matematické gramotnosti žáka i učitele (MSMT-22667/2017-1-845)

Rozsah 24 hodin

Nebojme se učit jinak, aneb matematika na 1. stupni krok za krokem (MSMT-28910/2017-1-1079)

Rozsah 16 hodin

Objevujeme matematiku (MSMT-816-2019-2-816) - nové

Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky (MSMT-25253/2016-1-660)

Nebojme se učit jinak, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce matematiky (MSMT-22667/2017-1-845)

Rozsah 8 hodin

Matematická prostředí jako základ porozumění matematice (MSMT-22667/2017-1-845)

Nebojme se učit jinak matematiku (MSMT-22667/2017-1-845)

Nebojme se učit jinak, aneb matematika na 1. stupni ZŠ (MSMT-28910/2017-1-1079)

Rozsah 4 hodiny

Začínáme s Hejného metodou (MSMT-28910/2017-1-1079)

Otevřená hodina matematiky vedená Hejného metodou (MSMT-32982/2016-1-871)

Matematická prostředí jako základ porozumění matematice (MSMT-32982/2016-1-871)

Učitel jako moderátor a průvodce vzděláváním (MSMT-28910/2017-1-1079)

Nebojme se učit jinak, aneb matematika ve 3. až 5. ročníku (MSMT-28910/2017-1-1079)

Nebojme se učit jinak, aneb matematika na 2. stupni ZŠ (MSMT-28910/2017-1-1079)

Nebojme se učit jinak slovní úlohy (MSMT-32982/2016-1-871)

Nebojme se učit jinak zlomky (MSMT-32982/2016-1-871)

Nebojme se učit jinak početní operace (MSMT-32982/2016-1-871)