Akreditace

Získaly jsme akreditaci dalších vzdělávacích programů, které lze hradit ze šablon!