Asistentská praxe

Nabízím možnost splnění Asistentské praxe na ZŠ Dědina. Jedná se o práci v matematickém kroužku - individuální i skupinovou práci s dětmi 1. stupně. Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 13.00 hodin (2. třída - xx dětí), od 14.00 hodin (3. a 4. třída - xx dětí).

 

Název: Asistentská praxe z matematiky (OB2310V06)

Fakulta: Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky matematiky

Rozsah: 20 hodin

Forma kontroly: Zápočet

Garanti: Doc. RNDr. Naďa Vondrová Stehlíková, Ph.D.

Vyučující: RNDr. Jirotková Darina, Ph.D.

 

Anotace

Studenti stráví 20 hodin na základní škole, kde budou plnit úkoly týkající se výuky matematiky a zejména jejího doučování. "Asistentská" v názvu předmětu znamená, že budou "asistovat" vyučujícímu matematiky na základní škole (společná příprava pomůcek, případná asistence v hodinách) a žákům (odpolední doučování u žáků, kteří mají s matematikou potíže). Tyto praktické aktivity budou doplněny interaktivním seminářem.

Sylabus

Kurz bude zahrnovat zejména práci na základní škole (časové možnosti budou dohodnuty s vyučujícím) plus tři společné semináře.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je, aby se studenti bakalářského studia matematiky se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studia učitelství matematiky blíže seznámili se školní realitou a konkrétně výukou matematiky. Získají více zkušeností s výukou matematiky z hlediska učitele i s problémy, které žáci v matematice mají.

Literatura

Učebnice matematiky pro základní školy.

Metody výuky

Práce ve škole, seminář.