Matematický klokan

Co je Matematický klokan?

Tato mezinárodní soutěž není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh, založených především na logické úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.

Proč klokan?

V roce 1991 se dva francouzští učitelé rozhodli zorganizovat soutěž ve Francii. Dali jí název Kangourou, aby vzdali hold svým australským přátelům, kteří je inspirovali.  Mimořádný úspěch soutěže vnukl jejím francouzským organizátorům myšlenku rozšířit ji i do dalších evropských zemí. V červenci 1994 ve Štrasburku valné shromáždění 10 zemí založilo asociaci KSF - Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hranic), která je oficiálním organizátorem této soutěže.

Skutečně mezinárodní?

Postupně se Matematický klokan rozšířil i za hranice Evropy. V současnosti probíhá již v 65 zemích. Jejich přehled a počty účastníků soutěže naleznete zde.

Vlastní soutěž  probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsíce března ve stejný den. I tento fakt přispívá ke kouzelné atmosféře celého dění, neboť ve stejný okamžik řeší tisíce žáků na celém světě tytéž matematické úlohy. Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupina padesáti profesorů z více než 20 zemí vybírá konkrétní zadání z množství navržených úloh z různých evropských států. Vzhledem k tomu, že různé země věnují témuž učebnímu tématu různou pozornost, má každá země právo změnit maximálně 5 úloh ze společně vybraných.

O tom, že je tomu skutečně tak, se můžete přesvědčit, jestliže porovnáte zadání úloh (jedná se o ročník 2009 - kategorie klokánek) z různých zemí:

Arménie, Česká republika, Estonsko, Francie, Holandsko, Německo, Norsko, Paraguay, Rakousko, Rakousko (v angličtině), Rumunsko, Rusko, Srbsko, ŠvédskoŠvýcarsko, Ukrajina

 

Výsledky

I když se jedná o mezinárodní akci, zúčastněné země nezveřejňují výsledky v takové podobě, která by umožňovala objektivní mezinárodní porovnání výsledků žáků, aby se ze soutěže nestalo prestižní soupeření mezi zeměmi, což by zcela odporovalo jejímu cíli.

Matematický klokan se stal největší matematickou soutěží na světě. V březnu 2010 řešilo "klokaní" úlohy téměř 6 miliónů žáků. V České republice se počet soutěžících blíží k hranici 320 000. Pořadatelem u nás je Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), pobočka Olomouc.

 

Zkuste si to také

V samostatném odkazu pro každý ročník naleznete zadání úloh ze všech kategorií, správná řešení úloh a síň slávy  (deset nejúspěšnějších řešitelů ze ZŠ Dědina). Podaří se Vám dosáhnout lepšího výsledku než oni?

 

Kategorie

Matematický klokan probíhá v šesti kategoriích:

Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ

Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ

Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy 8G

Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty 8G

Junior soutěží studenti 1. a 2.  ročníků SŠ a kvinty a sexty 8G

Student soutěží studenti 3. a 4.  ročníků SŠ a septimy a oktávy 8G

 

Pravidla soutěže

- v pěti kategoriích řeší soutěžící 24 soutěžních úloh, v kategorii Cvrček 18 úloh

- soutěžící v kategoriích Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet mají čistý čas na zpracování 60 minut

- soutěžící v  kategoriích Junior a Student mají čistý čas na zpracování 75 minut

- každý soutěžící  ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 (Cvrček 18) body

- úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)

- za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)

- za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)

- za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)

- soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností

- při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu