Projekty

admin
Letošního celoškolní projekt měl téma - "Ptáci". My jsme se zaměřili hlavně na ptáky stěhovavé. Projekt byl založen zejména na učivu přírodovědy a českého jazyka, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme" a "Rozmanitost přírody". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků.