Projekty

admin
Děti byly seznámeny s tématem letošního celoškolního projektu - "Děti ve svém živlu". Zcela přirozeně je nejvíce oslovila voda, ke které letos měly nejblíže. V zimě jsme chodili bobovat a navíc byla právě ukončena výuka plavání. Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme", "Rozmanitost přírody" a "Člověk a jeho zdraví - ochrana člověka". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků. Nosným prvkem projektu byly výlety do Divoké Šárky, dva reálné a jeden virtuální. Putovali jsme podél vodních toků (viz mapa). První putování bylo tzv. průzkumné, vzdělávací, druhé virtuální (na mapě) - ověřovací a třetí prezentační.
admin
Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, vzájemně propojoval tři tématické celky - "Místo, kde žijeme", "Lidé kolem nás" a "Rozmanitost přírody". Poslední tématický celek zasahoval i do učiva přírodovědy ve čtvrtém ročníku. Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jakna samostatné, tak i na skupinové práci žáků.