Projekty

admin
Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se při sestavování rodokmenu panovníků, sbírání jejich portrétů, tvorbě časové osy a dalších činnostech seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt jsme zahájili v souladu s tematickým plánem výuky dějepisné části vlastivědy, tedy již ve druhém pololetí čtvrté třídy. Pokračovali jsme ve třídě páté, do které byli žáci obou paralelních tříd sloučeni. Nebylo to překážkou, nově příchozí se do projektu zapojili od časového období Jiřího z Poděbrad.