Barevné trojice - Neposedové

Při řešení úloh o Barevných trojicích, děti nalézajívyužívají nejrůznější řešitelské strategie. Pro některé děti je velice obtížné řešit je bez manipulace. Jako příklad uvedu úlohu z pátého ročníku.


Tuto úlohu děti řešily ve skupinách - pro každou skupinku jsem měla v obálce připravené nastříhhané lístečky s barevnými čísly podle zadáníDěti společnými silami vyřešily úlohy a) a b). Další hodinu řešily samostatně úlohu c), ale ukázalo se, že bez manilpulace to některé nejsou schopné vyřešit. Sice jsem měla připraveno 5 sad lístečků v obálkách - ale nestačily. Některé děti se proto spontánně shlukly opět do skupin.  

Věděla jsem, že čas investovaný do výroby pomůcek se mi mnohonásobně vrátí, ale vyrábět každou úlohu z učebnice? Toto nebyla cesta. Navíc stačil jeden ztracený lísteček z obálky a byla jsem v  háji, nehledě na to, že po třech letek, kdy jsem měla znovu páťáky jsem zrovna tuto úlohu mezi pomůckami nemohla najít. 

Řešení je přitom velice snadné, levné, efektivní a víceúčelové! Jak tedy na Barevné trojice? Na červený, modrý a žlutý papír vytisknu prázdná kolečka. Zalaminuji a vystříhnu je. Na některé nalepím magnetickou pásku ( ji koupila zde, levnější varianta zde, ale nyní již je spousta dodavatelů). Kolečka určená do skupin nebo pro děti, které je potřebují nechám volná. A když dojde na řešení barevných trojic, stíracím fixem si napíšu na kolečka příslušná čísla, totéž provedou děti ve skupině nebo individuálně. Úlohu vyřeší, kolečka smažou a řeší další úlohu. Jak prosté.

Letos sipáté třídě při individuálním řešení úlohy šlo pro pomůcku již pouze pár dětí - zpravidla až u úlohy c). Obecně platí jako při všem - pokud dítě pomůcku potřebuje - ji dostat!

Kontrola na tabuli - nepodceňujme jiJiž jsem páťáky učila třikrát a pokaždé došlo k situaci, že dítě diktuje trojici, jiné (nebo ) podle jeho diktátu "skládá" na tabuli barevné trojice a až v tomto momentě řešitel "viděl" např, že dvě červené! V číslech ne.

"Kolečka" jsou mým denním pomocníkem - využíváme je i při řešení neposedů, vizualizaci slovních úloh, pravidelnostech, kombinatorických úloh. U osmáků mi pomohla s algebraickými výrazy.

PřílohaVelikost
EB_barevné_trojice_stírací.pdf2.16 KB