Tabulka násobků

Děti při násobení používají tabulku násobků.

"A opravdu ji mohou používat?" ptají se rodiče. "A to i při písemce?" "Ano, mohou!"

"A kdy ji tedy odloží?" "Až ji nebudou potřebovat."

Pro někoho nepřijatelné, aby dítě v páté třídě počítalo s násobilkovou tabulkou, ale každé dítě dozrává jiným tempem.

A kde mám jistotu, že umí násobit

S tabulkou násobků pracuji následovně:

Nejprve děti používají tabulku z učebnice nebo pracovního sešitu.

Po určité době začnou používat již jen zvětšenou tabulku na stěně (mohu ji zakrýt tabulí).

A nejhezčí fáze je, když mají všechny děti sklopené hlavy, jsou zabrané do úlohy (obvykle to jsou šipkové grafy), nevšimnou si, že je tabulka zakrytá a přesto a správně počítají.

Pozn. Ale samozřejmě první, co slyším z druhého stupně je, že neumí násobit!

V letošním roce (2016/2017) chci u čtvrťáků konečně využít nápad, který jsem poprvé slyšela od Pavlíny Placzkové.

Každé dítě dostane svoji vlastní tabulku násobků a bude moci používat jenom tu. Násobky, kterými si je jisté, si přelepí lepíkem ( mám kruhové, protože nejdou nalepit "šišatě"). Takže zatímco ve druhé třídě postupně tabulku vyplňovaly, zde z   budou zase tvořit tabulku slepou. Líbí se mi, že je v tom i forma sebehodnocení. Uvidím, jestli to bude fungovat. Předpokládám, že se řada dětí přecení a na lepík si zase dopíše daný násobek.

18.2.2017 Tak máme druhé pololetí a čas na vlastní tabulku násobení. Každý dostal svoji tabulku a měl za úkol, přelepit zeleným lepíkem (zelená=znám) násobek, který bezpečně zná. Pochopitelně se všichni vrhli na 1,2,3,4 atd... Zde jsme ovšem narazili na problém, že čísla prosvítala. Řešení navrhly děti - že si čísla nejprve začmárají a pak přelepí. "To je můžu jenom přečmárat..." konstatoval XY. Pomyslela jsem si, že to je vlastně pravda, ale než jsem stihla přitakat, ozvalo se jiné dítě: "To by ale nebylo tak hezké". Taky pravda. Zvažovala jsem možnost, že na web tabulku ke stažení upravím tak, že čísla budou šedá, ale když jsem se dívala na lepící děti, uvědomila jsem si, že i tím přečmáráváním si vlastně násobky fixují. Navíc to jejich dilema jestli přelepit či nepřelepit? Takže tabulku nechávám tak, jak je. Navíc lepíky mám pod kontrolou - když si jdou děti pro další, ptám se: "A seš si jistý(á)?" A když se přeci přecení, mohou si násobek zase napsat na lepík.

Nyní může každé dítě používat pouze svoji tabulku.  Stav tabulek po prvním lepení je na obrázku. Příští týden budeme opět rozdávat lepíky, protože někteří nestihli, přestože nepochybuji o tom, že násobky 1 a 10 znají.