Stírací tabulky

Od doby, co jsem objevila, že máme ve škole k dispozici laminovačku, laminuji si vše, co jsem si vyráběla jenom z papíru a musela dělat  pro každou třídu vždy znovu. Navíc se na zalaminované tabulky psát stíracím fixem. Stírací tabulky s šablonami používáme takřka denně. Šablony mám pro rychlejší organizaci ("děti, připravte si modré čtverečky") vytištěny na různobarevných papírech, zalaminované vždy dva společně (takže jsou tabulky oboustranné).

Soubor obsahuje tabulku na autobus, sčítací trojúhelníky, indické násobení, násobilkové obdélníky a šipkové grafy, centimetrovou mříž (i pro parkety) a 2,5 cm čtvercovou síť pro krychlové stavby (mám krychle o hraně 2,5 cm).

Výhody:

* Děti se nebojí používat při řešení úloh metodu pokus-omyl

* Snadná kontrola učitelem (děti mohou výsledky zvedat nad hlavu)

* Každý žák může pracovat individuálním tempem. Žák řeší sérii úloh postupně, další může řešit až po odsouhlasení učitelem - někdo tedy vyřeší dvě, jiný všechny, přičemž vzájemně nevědí, kdo kam dospěl.

* Šetříme lesy

Nevýhody:

* Nemáme možnost uchovat žákovo řešení.

Já to vyřešila tak, že fotím (a zároveň ho mám tedy elektronicky).