2D - 3D geometrická úloha

Tato úloha nás provázela od páté až do deváté třídy. V páté třídě děti sítě pozorovaly a rýsovaly. Pak teprve sestavovaly modely. Ale jelikož hodinová dotace matematiky na druhém stupni není vysoká (a navíc místo pracovek mají informatiku, což nevím, zda je úplně šťastné), připravila jsem dětem šablony čtyřstěnu i jehlanů v reálných velikostech. To bylo radosti, že mohou jen vystřihovat! Finále deváté třídy bylo odvození vzorce pro objem čtyřstěnu, znám-li jeho hranu a ověření, že čtyři jehlany a čtyřstěn dají krychli. Schválně si zkuste sepsat, jaká matematická témata se zde objevila!


Doporučuji vytisknout na čtvrtku. Já používám papíry ze skicáku - mají nižší gramáž a na model stačí bohatě. Ty vezme každá tiskárna a nemusíte se bát, že ji zničíte.