Krychlové stavby

Pokud si děti již od předškolního věku staví z kostek, výrazně se rozvíjí nejen jejich jemná motorika, ale též  prostorová představivost.

Již několik let mám vytvořenou pomůcku, která vznikla na základě běžné školní praxe. Využívám ji při výuce matematiky jak na prvním, tak na druhém stupni ZŠ. Obsahuje 32 portrétů krychlových staveb s jejich plány. Počet teček v plánu udává, kolik je na daném místě krychlí (slovy žačky "jak vysoký je tam komín"). Zde může mít plán záměrně čtyři polohy, což vede k řadě bouřlivých diskusí mezi dětmi. Pomůcka je velmi účelná při skupinové práci (každá skupina sadu své barvy). Děti získávají cenné zkušenosti, diskutují, vyhodnocují situace, argumentují, obhajují a případně i opouští své stanovisko, přičemž se naprosto přirozeně seznamují s velkým množstvím matematických pojmů. Přes manipulaci a popisování přirozeným dětským jazykem se postupně dostávají až k jazyku matematickému.

Lze zadávat nejrůznější úlohy a stupňovat jejich obtížnost podle věku nebo schopností dětí. Zahrát si pexeso se všemi kartami je ta nejvyšší laťka!

Obtížnost úloh lze stupňovat ve dvou rovinách:

1. Organizačně

a) počtem použitých kartiček (např. pexeso pouze s osmi páry)

b) výběrem staveb (např. pouze jednopodlažní nebo kde jsou všechny krychle celé vidět)

c) individuální nebo skupinová práce

d) volbou přiměřených úloh pro každého žáka


2. Sérií navazujících úloh (gradací úloh)

a) Postav stavbu podle obrázku

b) Postav stavbu podle plánu

c) Přiřaď ke každé stavbě její plán

d) Seřaď stavby (plány staveb) tak, aby každá další stavba vznikla z předchozí  přesunutím pouze jediné krychle

e) Pokud krychle slepíme k sobě, vznikne krychlové těleso - najdi stejná tělesa

Děti musí mít vždy možnost, ověřit si správnost řešení postavením fyzické stavby z krychlí!


Hry:

Pexeso pro experty - kartičky se rozloží rubem navrch do čtverce 8 x 8. Hráči obrací dvojici karet, kdo najde stavbu a její plán, dvojici si ponechá. Vyhrává, kdo nejvíce dvojic. Hráči se v obracení karet buď pravidelně střídají nebo hrají podle pravidla, že kdo najde správnou dvojici pokračuje v obracení tak dlouho, dokud se nesplete. Teprve poté přijde na řadu další hráč.

Přestav stavbu - Uprostřed mezi hráči je postavena základní stavba. Hráči mají v ruce několik vylosovaných  karet se stavbami, ostatní jsou na kupičce rubem nahoru. Pokud se hráči, který je na řadě podaří přesunutím jediné krychle získat stavbu, kterou na některé ze svých karet, karty se zbaví. Pokud se mu to nepodaří, vezme si další kartu z kupičky. Vyhrává ten, kdo se nejdříve zbaví všech svých karet.

 

Vzhledem k tomu, že pomůcka je poměrně náročná na výrobu (tisk barevně na tvrdý kartón, aby stavby neprosvítaly, laminace) a ne každý učitel tyto možnosti ve své škole, rozhodla jsem se, že nechám pexeso  vytisknout ve větším nákladu profesionálně. Je tak možno jej využít nejen ve škole, ale i jako dárek, případně i pro jiné účely.

Je k dispozici na www.stavbicky.cz - zde

 

Krychlové stavby z barevných krychlí (zejména 1. a 2. třída)

V souboru JM_plány_krychlí naleznete plány, na které se dají stavby přímo postavit. Materiál již před lety poskytla Jitka Michnová a byl ke stažení na stavbičkách. Dala jsem jej i sem.