Parkety

Parketování otevírá dětem svět rovinné geometrie. Děti se seznamují s obsahypřeklápěním, posunutím, otáčením, souměrností. Ve vyšších ročnících odhalují závislosti a vztahy mezi velikostí podlahy a typem a množstvím parket

Pro parkety se mi nejvíce osvědčila čtvercová mříž o velikosti 1,5 x 1,5 cm. Zalaminuji čtvercové mříže vytištěné na různě barevných papírech, ze kterých vystříhám příslušné parkety. Nerada se k tomu přiznávám, ale nejprve jsem si začala do mříže příslušné parkety zakreslovat, než mi došlo, že je mohu rovnou vystříhat ... (Michnovou to samozřejmě napadlo hned).  Jednu mříž mají děti mezi stíracími tabulkami. Fixem zakreslí příslušnou podlahu a na ni pokládají parkety. Pokud mají parkety daného typu stejnou barvu, je snadnější porovnání jednotlivých řešení. 

Pokud se týká parket L (elko)  a zrcadlové L, Z (blesk) a zrcadlové Z: V první verzi parket jsem si vyrobila obojí typ, ale účelnější je, vyrobit jenom L a Z, protože je při pokládání hned vidět, která parketa je překlopená (mříž není vidět) a která ne. Překlápění je věcí konvence - pokud se s dětmi dohodneme, že překlápět smíme. Některé úlohy poté mají více řešení.