Český jazyk

1. JEŽEK - pádové otázky

Báseň Emanuela Frynty "Ježek" znám již velmi dlouho, ale až nynínapadlo upravit ji do podoby, která pomůže dětem s pádovými otázkami. Místo otázek jsou v původní básni tvary slova ježekDětem ji tisknu na A5 (tisk 2 strany na 1 - proto je v souboru 2x) a mohou ji používat stejně jako v matematice násobilkovou tabulku. Soubor EB_pády_ježek.pdf (až dole)

 

2. SCRABBLE - skupinový

U nás ve třídě hrajeme jako klasický scrabble (pravidla zde), ale ve skupinách. 

Organizace:

1. Sestavíme tři skupiny. Každá skupina si vezme z hromádky písmen (otočených rubem, magnetem nahoru) 7.

2. Skupina umisťuje slova na hrací pole a sama si počítá získané body. Osvědčilo se nám, když děti zapisují body po každém položeném nebo doplněném slově (a ne až nakonec). Kdo položí slovo, spočítá, zapíše, ostatní kontrolují. Když děti zapisovaly body až po položení více slov, často zapomněly, jaké písmeno se počítá a jaké už ne.

3. Teprve když skupina položí poslední své písmeno (s dalšími už neví, co si počít), doplní si z hromádky opět do počtu 7. Například uplatní 4 písmena a 3 jí zbydou – ke třem zbylým doplní nová 4.

4. Jsou přípustná všechna slova kromě jednopísmenných, citoslovcí a slov začínajících velkým písmenem. Oproti „oficiálním“ pravidlům však připouštíme jakékoli tvary slov -  děti si opakují pády, vzory, slovní druhy a mnohé další. K tomu, aby bylo slovo uznáno, stačí, když jej skupina použije ve větě a ostatní tuto možnost odsouhlasí. Každý chce vyhrát a často se odehrávají zajímavé diskuse.

Slovo ŘEK.

Hádka „je to příslušník s velkým písmenem“. Odpověď: „Ne ne – já jsem to řek.“

„A co jsi řek?“

„Ale – to slovo. Věta: Já jsem to hlasitě řek“.

„Aha, ale to by muselo být řekl! LLL“

„Jak to teda je? Řek nebo řekl? No  asi to druhé, koukneme do moudré knihy (pozn. Pravidla českého pravopisu).“

„Jo – L. No tak teda „U nás teče hodně řek.“

„Hm…“

5. Postupně je nutno zavést časový limit na položení písmen. My máme obvykle 2 minuty. Když už skupina opravdu neví, může tah ukončit dříve a předat hru skupině, která je na tahu.

6. Hra končí, pokud již žádná skupina nemůže položit žádné písmeno.

 

Varianty:

Pravidla lze samozřejmě upravit dle potřeb dětí nebo jak Vám budou vyhovovat. Nám léty hraní vykrystalizovala ve výše uvedená. Obtížnost lze snížit i rozdáním většího počtu písmen (např.12), aby i malé děti měly šanci nějaká slova poskládat.

 

Příprava:

V soboru naleznete kartičky (5 x 5 cm) s písmeny a jejich bodovou hodnotou. Kartičky jsem vytiskla, zalaminovala a opatřila magnetickou páskou. Na konci naleznete hrací plán, který je nutno dostat nějakým způsobem na tabuli. Já mám čtverečkovanou ve třídě (koupit se nedá - vyrobila jsem si ji). Na školu v přírodě se ale již několik roků chystám vyrobit si přenosnou (jsem zvědavá, kdy se k tomu konečně dostanu). Když špatně objednáte počasí a bude pršet - scrabble ideální. Chci využít bílou magnetickou tabuli (flipchart je malý), na kterou si permanentem narýsuji hrací plán. Bude třeba alespoň o rozměrech 100 x 80 cm (aby se  vešel).

Soubor EB_scrabble_final.pdf (až dole)

 

 

3. Podstatná jména

Doplním