Výukové materiály

1. - 2.  Prezentace Největší společný dělitel (6. třída) - porovnání různých způsobů určování největšího společného dělitele (výpis dělitelů, Euklidův algoritmus geometricky i aritmeticky, rozklad na součin prvočísel). Prezentaci spustíte stiskem F5, poté pouze klikáte myší nebo tisknete Enter. Prezentace je tatáž, ale ve dvou různých formátech (MS PowerPoint a Libre Office).