Volně stažitelné publikace - úlohy

Analyticko - metodické publikace vydané ÚIV a ČŠI - náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění mezinárodních testování TIMSS, PISA a PIRLS. Naleznete zde čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první i druhý stupeň základního vzdělávání.  

Publikace z dílny prof. M. Hejného a kolektivu jsou "šité na míru" běžné učitelské praxi. Mají podobu pracovních listů, které lze kopírovat a ihned použít ve výuce.