2008/2009

Prezentace projektu Vesmír (5. třída)

Zakončením rozšiřující části projektu Vesmír - doprava ve Vesmíru byla počítačová prezentace v sále školy. Obrázky nebyly opatřeny texty a děti je musely ústně komentovat, což některé stálo dost úsilí. Prezentaci lze spustit v programu Open Office, což je obdoba Microsoft Office, s tím rozdílem, že je zcela zdarma.

Projekt Vesmír (5. třída)

Projekt byl založen na učivu přírodovědy - tématický celek Vesmír (zkoumání vesmíru, Sluneční soustava, Slunce jako zdroj světla a tepla - základních podmínek života, souhvězdí, galaxie, planety a jejich měsíce). Stěžejní byla skupinová práce. Žáci byli rozděleni do devíti skupin (po dvojicích) a každá skupina si zvolila planetu, která se stane předmětem jejího zájmu. V průběhu měsíců září a října si jednotlivé skupiny postupně nashromáždily tištěné materiály, obrázky, případně si pořídily nejrůznější výpisky o planetách. Následně je začaly vybírat a uspořádávat na čtvrtku formátu A2. Současně již měly dostatek informací a předloh pro model planety. Žáci museli zúročit samostatně nabyté vědomosti. Následovala prostorová tvorba podle předlohy.

Název projektu: Vesmír - Sluneční soustava

Rozšiřující část: Doprava ve vesmíru

Třída: 5. B

Vyučující: Eva Bomerová

Projekt Vesmír (5. třída)

Výuka přírodovědy v páté třídě se skládá ze dvou základních oblastí. Jednou z nich je Vesmír, který se přímo nabízí k tomu, aby byl zpracován formou projektu. Zde naleznete pouze fotografie. Ten, kdo se o Vesmír a projektové vyučování zajímá více, nalezne podrobný popis projektu a jeho prezentaci pod odkazem menu "Projekty".
 

Alberto Giacometti - Náměstí (5. třída)

Alberto Giacometti (1901 - 1966) byl švýcarský sochař, malíř a grafik. Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. století. Intenzívně hledal sochařskou formu pro vyjádření lidské postavy, došel k sochám osamocených figur, stojících či kráčejících, štíhlých, protáhlých, z bronzu či železa s povrchem jakoby zkorodovaným fyzikální zkázou.

Jackson Pollock - parafráze (5.třída)

Paul Jackson Pollock (1912 - 1956) byl jedním z největších amerických malířů 20. století. S tál u zrodu expresivní abstrakce, akční malby. Barvy na plátno lil přímo z plechovek nebo je nechal ukapávat ze štětců. "Na podlaze je mi mnohem líp, cítím se být obrazu blíž, jsem jeho součástí. Mohu kolem něj chodit, pracovat na něm ze čtyř stran a být doslova do obrazu ponořen (1947)".

Projekt Loutky (5. třída)

Projekt Loutky probíhal přibližně dva měsíce. 

Syndikovat obsah