Projekt Vesmír (5. třída)

Výuka přírodovědy v páté třídě se skládá ze dvou základních oblastí. Jednou z nich je Vesmír, který se přímo nabízí k tomu, aby byl zpracován formou projektu. Zde naleznete pouze fotografie. Ten, kdo se o Vesmír a projektové vyučování zajímá více, nalezne podrobný popis projektu a jeho prezentaci pod odkazem menu "Projekty".