Alberto Giacometti - Náměstí (5. třída)

Alberto Giacometti (1901 - 1966) byl švýcarský sochař, malíř a grafik. Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. století. Intenzívně hledal sochařskou formu pro vyjádření lidské postavy, došel k sochám osamocených figur, stojících či kráčejících, štíhlých, protáhlých, z bronzu či železa s povrchem jakoby zkorodovaným fyzikální zkázou.