Harmonogram seminářů v zimním semestru 2012/2013

Semináře se budou konat v pondělí

od 14:25 do 15.55 v R303

od 16:15 do 17:45 v R106

Níže se pokusím po každém semináři stručně shrnout jeho obsah.

 

8.10.2012

Studentky a studenty jsem seznámila s:

- povinnými a volitelnými předměty, které absolvují nebo mohou absolvovat při studiu Pedf UK

- pomůckami, které k výuce budou potřebovat

- pojetím geometrie na 1. stupni ZŠ (bod, přímka, úsečka)

- zápočtovými požadavky:

odevzdání úvodní reflexe o do 15.10.2012 elektronicky na bomerova@atlas.cz

náslech kdykoli v průběhu semestru nebo ve zkouškovém období u jedné z vyučujících:

Eva Bomerová - ZŠ Dědina, Žukovského 6, Praha 6, třída 3.A

Jitka Michnová - ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Školní 900, Neratovice, třída 4.C (po předchozí domluvě, rozvrh jsem nenašla)

Jaroslava Kloboučková - ZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4, třída 3.B (po předchozí domluvě, rozvrh zde nahoře zvolte 3.B)

Na závěr semináře byl psán diagnostický test.

 

15.10.2012 - semináře se nekonají z důvodu úvodní praxe prvních ročníků

 

22.10.2012

Rozbor testových úloh

Jak jste v testu dopadli, najdete zde

 

29.10.2012

Řešení a rozbor diagnostické úlohy:

"Je dán čtvrtkruh SAB. Na kružnicovém oblouku AB je dán bod M, jehož kolmé průměty na úsečku SA, resp. SB jsou označeny U, reps. V. Víme, že velikost  SA = 6 cm a BV = 2 cm. Najděte délku úsečky UV."

Geometrické bingo - ujasňování geometrických pojmů (plošné i prostorové útvary)

Úvod ke hře Sova -  (skupinová práce, různé formy), hledání matematických pojmů, optimální strategie, komunikac

Úplné řešení galerie (troj a čtyřúhelníky, živočichové)

POZOR: Kdo chce jít ke mě na náslech, nemusí to hlásit předem, ale podívá se na rozvrh, kdy máme matematiku!

 

5.11.2012

Bingo s geometrickými (plošnými i prostorovými) objekty - upřesňování pojmů

Hledání galerie n-úhelníků podle strategie

Vyvození vzorce pro obsah trojúhelníku ve čtvercové mříži

Úvod k "Možné - nemožné"

Výzva:

Rozhodněte, zda existuje obdélník, který lze jednou úsečkou rozdělit na dva útvary, z nichž lze pak slepit:

a) kosočtverec

b) rovnostranný trojúhelník

 

12.11.2012

Možné nemožné

Krychlová stavba - krychlové těleso.

 

19.11.2012

Plán stavby a patrový plán tělesa

Popis konstrukce stavby

Pohledy na stavby - nejednoznačnost popisem třemi průměty (různé stavby), kterou krychli mohu přidat nebo odebrat a nezmění se pohled, evidence počtu řešení

 

26.11.2012

Sítě krychle, síť hrací kostky, vrcholy v síti krychle

Oblékáme krychli

 

3.12.2012

Hledání počtu hran, stěn, vrcholů krychlového tělesa, určení objemu, povrchu a kostry krychlového tělesa

Evidence pomocí pohledů

Evidence údajů, vyvození vztahů

 

10.12.2012

 

Hledání počtu hran, stěn, vrcholů krychlového tělesa, určení objemu, povrchu a kostry krychlového tělesa (procvičování)

 

17.12.2012

Zápočtový test

 

7.1.2013 - 16:00

Zapsání zápočtů