Harmonogram seminářů v zimním semestru 2010/2011

Semináře se konaly v úterý

14:35 - 15:55 v R108

16:30 - 17:45 v R106

Níže se pokusím po každém semináři stručně shrnout jeho obsah.

 

5.10.2010

Studentky a studenty jsem seznámila s:

- povinnými předměty, které absolvují při studiu PedF

- koncepcí výuky matematiky

- pomůckami, které k výuce budou potřebovat

- zápočtovými požadavky (odevzdání úvodní reflexe do 19.10.2010 elektronicky)

Na závěr semináře byl psán diagnostický test.

 

12.10.2010

Seznámení s výsledky diagnostického testu, rozbor a diskuse nad vybranými (hlavně geometrickými) úlohami.

Úvod ke hře Sova.

 

19.10.2010

Výuka odpadá z důvodu úvodní praxe

 

26.10.2010

1. Hra Sova (skupinová práce, různé formy). Hledání matematických pojmů, optimální strategie, rozdíly v komunikaci.

2. Hledání a evidence řešení galerií

a) vlk, tučňák, datel, lev, slon, holub, žirafa, pštros

b) rovnostranný trojúhelník, obdélník, pravoúhlý trojúhelník, rovnoramenný tupoúhlý trojúhelník, čtverec, rovnoramenný lichoběžník, pravoúhlý lichoběžník, rovnoramenný ostroúhlý trojúhelník

3. Řešení a rozbor diagnostické úlohy:

"Je dán čtvrtkruh SAB. Na kružnicovém oblouku AB je dán bod M, jehož kolmé průměty na úsečku SA, resp. SB jsou označeny U, reps. V. Víme, že velikost  SA = 6 cm a BV = 2 cm. Najděte délku úsečky UV."

4. Upřesnění zápočtových požadavků.

Vypracování závěrečného testu na alespoň 50% možných bodů. Těm, kdo získají 49 - 25% bude zadána série úloh, které samostatně vyřeší a s jejich řešením přijdou k ústnímu pohovoru. Komu se nepodaří dosáhnout alespoň 25% možných bodů, bude muset kurz opakovat. Při testu je umožněno používat veškeré vlastní materiály.

5. Skripta do strany 12.

 

2.11.2010

1. Hra Sova - hledání galerie geometrických objektů ve čtvrecové mříži

2. Geometrické bingo - ujasňování základních pojmů a vlastností geometrických objektů

3. Geometrie kolem nás, umění vidět

4. Úvod ke hře Možné - nemožné, dělení čtverce a kruhu

Do příštího semináře je nutné, abyste si ujasnili vlastnosti geometrických objektů. Zejména:

2D - čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník (rovnoběžník), deltoid, lichoběžník, trojúhelník

3D - krychle a ostatní platónská tělesa, kvádr, kužel, jehlan, válec

Jako zdroje využijte internet, matematické tabulky, Rozum do kapsy, učebnice pro ZŠ ap.

 

Výzva: a) Dokážete třemi rovnými řezy rozkrájet pizzu na 7 kusů?

             b) Dokážete čtyřmi rovnými řezy rozkrájet pizzu na 11 kusů?

 

9.11.2010

1. Geometrické bingo - plošné i prostorové útvary, ujasňování geometrických pojmů

2. Možné - nemožné (skripta strany 12 - 19). Zadané úlohy se pokuste nastudovat, příště probereme nejasnosti.

3. Úvod ke krychlovým stavbám (skripta strany 22 a 23)

 

Výzva: Kolik staveb můžete postavit ze čtyř krychlí? Zapište je plány. Stavby vzniklé otočením považujte za různé.

 

16.11.2010

1. Reprezentace krychlových staveb

2. Stavby ze čtyř krychlí - přímo shodné, nepřímo shodné (pravá a levá bota, zrcadlo)

3. Krychlová stavba - krychlové těleso

4. Polymina - kolik existuje pentamin, hexamin?

 

Výzva:

 

23.11.2010

1. Rozbor výzvy - důkazy (manipulace, čtvercová mříž, porovnání obsahů)

2. Reprezentace krychlových staveb

3. Popis konstrukce staveb - ujasnění jazyka konstrukce, popis podle stavby, stavba podle popisu

4. Pohledy na stavby - půdorys, nárys, bokorys

5. Přiřazování jednotlivých reprezentací staveb

 

Výzva: Na semináři od 14:30 jsme řešili úlohu o převozníkovi, koze, vlkovi a zelí. Kdo se chce potrápit, může zkusit tuto:

Tentokrát dorazila k řece opravdu zajímavá výprava: otec, matka, dva synové, dvě dcery, policista a zloděj.

K dispozici je opět loď, která uveze dvě osoby. Navíc máme celou řadu omezení:

Otec nemůže být sám ani s jednou dcerou bez přítomnosti matky.

Matka nemůže být sama ani s jedním synem bez přítomnosti otce.

Zloděj nesmí být s nikým z příslušníků rodiny bez přítomnosti policisty.

Pouze otec, matka a policista umí pádlovat.

interaktivně na webu

 

30.11.2010

1. Patrový plán krychlového tělesa, ujasnění pojmů vrchol a hrana tělesa

2. Opakování pohledů na stavby, hledání staveb s daným pohledem

3. Určovní stěn, hran, vrcholů, povrchu a objemu krychlového tělesa pomocí pohledů. Evidence polyminy.

 

Výzva: Pokuste se najít vztah mezi počtem vrcholů, počtem hran a počtem stěn krychlového tělesa.

 

7.12.2010

1. Určování počtu vrcholů, stěn a hran krychlových těles.

2. Odvození Eulerovy věty.

Do příštího semináře je nutné, abyste si prošli všechny sítě krychle!

Výzva: Krychlová stavba na obrázku byla celá ponořena do červené barvy a poté znovu rozřezána na jednotkové krychle. Určete, kolik krychlí bude mít obarveno 0,1,2,3,4,5,6 stěn. Bude mě zajímat evidence Vašeho řešení.

 

 

14.12.2010

Sítě krychle, hranolů, jehlanů

 

21.12.2010

POZOR! Zápočtový test budete psát v Myslíkové - M006 ve 12:30.

Pokuste se přijít všichni, náhradní termíny testu dosud nejsou určeny.

1. Diskuse a analýza napsaného zápočtového testu.

 

4.1.2010

Zápočty  yes