Harmonogram semináře v zimním semestru 2011/2012

Seminář se konal

v úterý od 16:15 do 17:45 v R110

Níže jsem se pokusila po každém semináři stručně shrnout jeho obsah.

 

4.10.2011

Studentky a studenty jsem seznámila s:

- povinnými předměty, které absolvují při studiu Pedf UK

- koncepcí výuky matematiky podle profesora Hejného

- konstruktivistickým pojetím

- pomůckami, které k výuce budou potřebovat

- zápočtovými požadavky (odevzdání úvodní reflexe do 18.10.2010 elektronicky na bomerova@atlas.cz)

Lehce jsme se zabývali geometrickými pojmy, klasifikací trojúhelníků a čtyřúhelníků.

Na závěr semináře byl psán diagnostický test.

 

11.10.2011

Seznámení s výsledky diagnostického testu, rozbor a diskuse nad vybranými (hlavně geometrickými) úlohami.

Doporučila jsem studentkám, které z testu nezískaly více než 30 bodů, aby se zapsaly na Elementární matematiku.

Přenos obrázku - ústně, písemně, skupinově i individuálně.

Geometrický jazyk.

Pravidla binga.

 

18.10.2011

Seminář se nekoná - úvodní praxe prvních ročníků.

 

25.10.2011

Geometrické bingo - ujasňování geometrických pojmů (plošné i prostorové útvary)

Geometrie kolem nás, umění vidět

Řešení a rozbor diagnostické úlohy:

"Je dán čtvrtkruh SAB. Na kružnicovém oblouku AB je dán bod M, jehož kolmé průměty na úsečku SA, resp. SB jsou označeny U, reps. V. Víme, že velikost  SA = 6 cm a BV = 2 cm. Najděte délku úsečky UV."

Úvod k "Možné - nemožné", chirurgie 2D útvarů

Úvod ke hře Sova -  (skupinová práce, různé formy), hledání matematických pojmů, optimální strategie, rozdíly v komunikaci

 

1.11.2011

Hra Sova - hledání úplného řešení galerie, evidence řešení, hledání galerie podle jejího řešení

Další úlohy z Možné - nemožné

Geometrické bingo - prostorové útvary

Výzva: Kam zmizel? (viz. Ke stažení)

 

8.11.2011

Zopakování definice krychlové stavby

Pět reprezentací krychlových staveb

Rozdíl krychlová stavba - krychlové těleso

Polymina - přímo shodné, nepřímo shodné (pravá a levá bota, zrcadlo), pojmenování

Plány staveb

Stavby ze čtyř krychlí a jejich evidence plánem - kolik jich existuje, opět přímo shodné - nepřímo shodné

Které z evidovanách staveb jsou shodnými tělesy?

Pohledy na stavby

Výzva: Kolik najdete hexamin (útvarů, složených ze šesti čtverců)?

 

15.11.2011

Hra Sova s galerií krychlových staveb

Plán stavby a patrový plán tělesa

Popis konstrukce stavby

Pohledy na stavby - nejednoznačnost popisem třemi průměty (různé stavby), kterou krychli mohu přidat nebo odebrat a nezmění se pohled, evidence počtu řešení

 

22.11.2011

Hledání počtu hran, stěn, vrcholů krychlového tělesa, určení objemu, povrchu a kostry krychlového tělesa

Evidence pomocí pohledů

Evidence údajů, vyvození vztahů

 

29.11.2011

Hledání počtu hran, stěn, vrcholů krychlového tělesa, určení objemu, povrchu a kostry krychlového tělesa (procvičování)

 

6.12.2011

Oblékání krychle

Sítě krychle

 

13.12.2011

Vrcholy v síti krychle

Hrany v síti krychle

POZOR: Do složky "Ke stažení" jsem Vám přidala nové materiály.

 

20.12.2011

Öpakování, procvičování všeho, dotazy

 

3.1.2012

Rozbor zápočtového testu, který se psal na přednášce.

Zápočty