2010/2011

Panovníci českých zemí (4. třída)

Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se prostřednictvím sestavování rodokmenu panovníků seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt probíhal od 10. března 2011 až do konce školního roku souběžně s výukou vlastivědy.

1. Projekt: Panovníci českých zemí

    Třída: 4. B

Výlet na Pražský hrad (4.třída)

Projekt jsme prozatím ukončili výletem na Pražský hrad. Podařilo se nám zajistit průvodce, který nás vzal do krypty Svatovítské katedrály a od něhož jsme se dozvěděli spoustu informací. Měli jsme radost, že mnohé z nich jsme již znali. Dále jsme navštívili expozici Příběh hradu, kde jsou exponáty od doby pravěku až po současnost. Nakonec jsme sešli zámecké schody a prošli se po Karlově mostě.

Karlštejn a Pražský hrad (4.třída)

Nemohli bychom se v rámci projektu zabývat panovníky a přitom se nezmínit o historii Pražského hradu, Karlštejnu, největších pražských náměstí a o dalších památných a historicky cenných místech naší vlasti. Zde naleznete dvě nejvýznamnější dominanty - Karlštejn a Pražský hrad. Technika: kresba tužkou.

Rodokmen panovníků českých zemí - generálka prezentace (4.třída)

V rámci projektu jsme vytvořili rodokmen panovníků (v době prezentace zatím do Jiřího z Poděbrad). Poctivě jsme se připravovali na jeho prezentaci, na kterou jsme měli pouhých deset minut. Během června jsme rodokmendotvořili až po Ferdinanda I. Habsburského a prázdniny nás donutily práce na něm pozastavit. Pokračovat tedy budeme až v páté třídě. Další informace o projektu naleznete v záložce Projekty.

Portréty panovníků (4. třída)

Tématem letošní třídního projektu byla historie, konkrétně panovníci českých zemí. Zde naleznete portréty některých Přemyslovců, Lucemburků a Jiřího z Poděbrad. Technika: malba temperou.

Matematický klokan (4.třída)

V pátek 18. 3. 2011 proběhne na naší škole již posedmé mezinárodní soutěž Matematický klokan. Jak probíhá soutěž se dozvíte v samostatné položce menu a jak vypadá klokan, můžete vidět zde.

Masopust (4. třída)

V pátek 4.3.2011 se na naší škole uskutečnily oslavy závěru Masopustu.
 

Alberto Giacometti - parafráze (4. třída)

Alberto Giacometti (1901 - 1966) byl švýcarský sochař, malíř a grafik. Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. století. Intenzívně hledal sochařskou formu pro vyjádření lidské postavy, došel k sochám osamocených figur, stojících či kráčejících, štíhlých, protáhlých, z bronzu či železa s povrchem jakoby zkorodovaným fyzikální zkázou.

Vánoce v Evropě - Rusko (4. třída)

V naší škole se od října do prosince školního roku 2010/2011 realizoval celoškolní projekt "Vánoce v Evropě". Zde naleznete popis projektu včetně videozáznamu vystoupení, který je publikován na konci dokumentu. Pokud by se Vám video zastavovalo, stiskněte "play" a následně dejte pauzu a počkejte, až se video načte.

1. Projekt: Vánoce v Evropě - Rusko

    Třída: 4. B

    Žáků: 25 (12 dívek a 13 chlapců)

    Vyučující: Eva Bomerová

Zimní stopování (4. třída)

Dnes 25.1.2011 jsme byli v Divoké Šárce stopovat (zvěř). Sice jsme se chovali vzorně, ale zahlédli jsme pouze zajíce a slyšeli (a někteří i viděli) káně. Stop jsme ale našli spoustu - poznáte koho jsou? Na samém konci naší výpravy jsme byli na stopě něčemu hóóóódně velkému, ale museli jsme se vrátit do školy. Možná nás škola zachránila, kdo ví, jak by to dopadlo ...

Syndikovat obsah