Výlet na Pražský hrad (4.třída)

Projekt jsme prozatím ukončili výletem na Pražský hrad. Podařilo se nám zajistit průvodce, který nás vzal do krypty Svatovítské katedrály a od něhož jsme se dozvěděli spoustu informací. Měli jsme radost, že mnohé z nich jsme již znali. Dále jsme navštívili expozici Příběh hradu, kde jsou exponáty od doby pravěku až po současnost. Nakonec jsme sešli zámecké schody a prošli se po Karlově mostě.