Harmonogram semináře v letním semestru 2012/2013

Seminář se bude konat v pondělí od 18:05 do 19:35 (hrůza,co?) v R208

Níže se pokusím po každém semináři stručně shrnout jeho obsah.

25. 2. 2013

Studenty jsem seznámila s podmínkami klasifikovaného zápočtu:

1. Test

Zahrnuje učivo za zimní i letní semestr.

Bude se psát na poslední přednášce 10. 5. 2013.

2. Sbírka úloh

Bude obsahovat 50 zajímavých slovních úloh z pěti oblastí (úlohy o pohybu, úlohy o věku, kombinatorika, zlomky, zebry). Nemusí být zastoupeny rovnoměrně.

Deset úloh vyřešte a okomentujte. Řešení musí být přehledné (a pokud možno správné), komentáře by měly mít formu zamyšlení se nad úlohou - v čem je zajímavá, co Vám dělalo při řešení problémy, v čem by mohly mít problém děti ap.

Hned za zněním úlohy uveďte zdroj, ze kterého jste čerpali (učebnice, sbírka úloh, jiná publikace, internet). Pozor na formální správnost. Samozřejmě mohou být i zdroje elektronické, ale požaduji, aby bylo zastoupeno alespoň pět různých knižních publikací (nejlépe učebnic).

Úlohy rozdělte do kapitol podle oblastí.

Sbírku  zašlete v elektronické podobě do 3. 5. 2013 na bomerova@atlas.cz

3. Reflexe

Váš vztah k matematice po roce studia na PedfUK.

Reflexi nepište dříve než po 1.5.2013 a zašlete ji opět elektronicky do 10. května 2013

 

V další části semináře jsme řešili  typy úloh ze zadaných oblastí.

Výzva 1: Pokuste se vyřešit Einsteinovu hádanku (zebra) Např.zde Nepodlehněte pokušení a nehledejte řešení na netu (připravíte se o radost, že patřéte mezi ta 2 % populace, kteří ji vyřešili)

Výzva 2: Najděte něco, co nejde rozpůlit a sestavte slovní úlohu (typ pan Smetana)

 

 

4. 3. 2013 - výuka zrušena (fakultní ples)

 

11. 3. 2013

Co nejde rozpůlit

Prostředí autobus - řešení úloh

Hadi, šipkový graf - srovnání Hejmat a tradiční výuky

 

18. 3. 2013

Děda Lesoň - úvod do prostředí, typologie úloh

Dělení do družstev, rovnice, soustavy rovnic - porovnání řešení

 

25. 3. 2013

Děda Lesoň - řešení úloh

Násobilkové obdélníky - prostředí, vztahy, závislosti, algebra

Zadání matematického klokana - kategorie Benjamín.

Výzva: Velikou výzvu najdete v Aktuálních informacích!

 

1. 4. 2013 - Velikonoční pondělí

 

8. 4. 2013 - pozor mimořádná změna času a místa výuky

Výuka se uskuteční v R205 od 16:00 do 17:10. Kdo nemůže, doplní si. Díky.

Dokončení násobilkových obdélníků.

Algoritmy násobení - čínské násobení, indické násobení.

Algoritmy obecně (odčítání)

Výzva (úloha o věku): Maminka je o 21 let starší nežli dítě. Za 6 let bude dítě pětkrát mladší než maminka. Kde je tatínek?

 

15. 4. 2013

Gradace úloh z prostředí indického násobení

Egyptské násobení (duplicírka)

Algebrogramy

Slovní úloha o věku řešená algebrogramem i indickým násobením.

 

22. 4. 2013

Algebrogramy v indickém násobení

Pravidlenosti v geometrii a aritmetice, manipulativní činnosti, určení n-tého členu.

Fibonacciho posloupnost

Výzva: Jaký číslem bude pokračovat řada 0, 0, 2, 8, 22, 52, 114, ?

 

29. 4. 2013

Plánuji:

Pravidelnosti, Kaprekarova posloupnost, vývojové diagramy

 

6. 5. 2013

 

13. 5. 2013

Rozbor testu, zápočty