Harmonogram semináře v letním semestru 2011/2012

Semináře se konaly v pátek 14:25 - 15:55 v R133

Níže jsem se pokusila po každém semináři stručně shrnout jeho obsah.

 

24.2.2011

Studenty jsem seznámila s podmínkami klasifikovaného zápočtu:

1. Test

Zahrnuje učivo za zimní i letní semestr.

Bude se psát na poslední přednášce 11. 5. 2012.

2. Sbírka úloh

Bude obsahovat 50 zajímavých slovních úloh z pěti oblastí (úlohy o pohybu, úlohy o věku,kombinatorika, zlomky, zebry). Nemusí být zastoupeny rovnoměrně.

Deset úloh vyřešte a okomentujte. Řešení musí být přehledné (a pokud možno správné), komentáře by měly mít formu zamyšlení se nad úlohou - v čem je zajímavá, co Vám dělalo při řešení problémy, v čem by mohly mít problém děti ap.

Hned za zněním úlohy uveďte zdroj, ze kterého jste čerpali (učebnice, sbírka úloh, jiná publikace, internet). Pozor na formální správnost. Požaduji alespoň pět různých knižních publikací.

Úlohy rozdělte do kapitol podle oblastí.

Sbírku  zašlete v elektronické podobě do 11. 5. 2012 na bomerova@atlas.cz

3. Reflexe

Váš vztah k matematice po roce studia na PedfUK.

Reflexi nepište dříve než po 1.5.2012 a zašlete ji opět elektronicky do 11. května 2012

 

V další části semináře jsme řešili  typy úloh ze zadaných oblastí.

 

2.3.2012

Prostředí Autobus

1. Dramatizace jízdy autobusem, různé formy evidence

2. Modelové úlohy z prostředí autobusu, evidence tabulkou, více řešení

3. Tvorba úloh a jejich řešení

4. Samostatná práce (autobusové úlohy)

5. Rozbor problémových situací.

 

9.3.2012

1. Autobus - ženy, muži, harmonogram jízdy

2. Různé formy evidence

Výzva: "Kde je tatínek?"

 

16.3.2012

Matematika v životě, pravidelnosti a řady - úvod

Informace o soutěži Matematický klokan, řešení kategorie Klokánek

Výzva:

Jaké číslo bude následovat?

0, 0, 2, 8,  22, 52, 114, ?

 

23.3.2012

1. Prostředí Děda Lesoň - obecně, význam, budování představ

2. Ekvivalentní úpravy rovnic, soustavy rovnic

3. Typologie úloh - dělení do družstev, přijde/odejde zvířátko, hra na kapitány, masky

Materiály k prostředí najdete v menu "Ke stažení".

 

30.3.2012

1. Děda Lesoň - opakování základních vztahů prostřednictvím hry s krychlemi Dědy Lesoně

2. Výsledky Matematického klokana, rozbor problémových "klokaních" úloh.

3. Šipkové grafy - řešení metodou pokus-omyl, objevování vztahů mezi čísly, gradace úloh, rovnice

Výzva:

V den svých dvacátých narozenin, ke konci druhé světové války si voják Josef Novák povzdechl a řekl: "Znásobím-li datum dnešního posledního dne v měsíci součtem noh všech králíků a slepic, které pobíhají doma na dvorku, dostanu číslo 870".

V který den, měsíc a rok bylo Josefu Novákovi 50 let?                         Opava, Z.: Matematika kolem nás. Albatros Praha, 1989.

 

6.4.2012

1. Násobení (indické, čínské, egyptské aj.), násobilkové obdélníky

2. Algebrogramy

3. Algebrogramy v indickém násobení

 

13.4.2012

1. Násobilkové obdélníky - vztahy, součty středových čísel

2. Problémová úloha AB krát CD je rovno BA krát DC

3. Algebraické důkazy

4. Pravidelnosti - čtvercová a trojúhelníková čísla, součet n přirozených a n lichých čísel

5. Lámané řady

 

20.4. 2012

Fibonacci - rozbor úlohy, příklady

Pravidelnosti - určení n-tého členu

 

4.5.2012

Desetinný rozklad zlomku

Sčítací trojúhelníky - typologie úloh, obecné řešení

 

11.5.2012

Filosofie výuky matematiky na základě reflexí

Rozbor testových úloh

Kouzlo (dejte do vyhledávání vpravo dole "kouzelné tabulky")

Výzva:

Akce! Tma, bouřka, silný déšť. Podminovaná lávka přes širokou rozvodněnou řeku. Dvoučlené komadno prozatím uspělo. Oba politici držení v zajetí teroristy byli osvobozeni. Ještě je třeba se dostat na druhou stranu lávky, která exploduje za 17 minut. Víc času není. Lávka je ale moc úzká a bambus víc jak dva lidi najednou neunese. A pak, je hrozná tma a oni mají jenom jednu baterku (asi nízkorozpočtový film). Bez baterky se lávka prostě přejít nedá. To by byla sebevražda. Oba komandos jsou celkem ve formě: první přeběhne lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty. Politici jsou na tom ale hůř: jeden přejde lávku za 5 a druhý za 10 minut. Přes lávku mohou jít jen dva najednou a ten rychlejší samozřejmě musí čekat na toho pomalejšího. Jak to stihnou? Nebo to nebude americkej happyend?

(Zdroj zatím neuvádím, abyste nelovili na internetu - snad mi to autor odpustí)