Harmonogram praxí v zimním semestru 2011/2012 (liché týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 5.B

Skupinu tvoří: Jechová Adéla, Kochová Klára, Linhartová Andrea, Malá Magdalena, Mošnerová Magdalena, Nevrlová Radka, Pekařová Tereza, Siblíková Marta, Šrámková Monika Nikol, Tošovská Alžběta, Typoltová Iveta, Vachulová Markéta, Žaludová Martina

 

5. 10. 2011

Vyučovat bude: Eva Bomerová

Téma: Rovnice - opakování

Cíl: Zopakovat řešení rovnic v prostředí Myslím si a Děda Lesoň

Scénář vyučovací hodiny

 

19. 10. 2011

Vyučovaly: Marta Siblíková a Nikol Šrámková

Téma: Násobení a dělení

Cíl: Procvičení násobení a dělení hravou formou

Scénář vyučovací hodiny

Diplom za lov matematických bobříků

 

2. 11. 2011

Vyučovaly: Magdaléna Malá a Martina Žaludová

Téma: Slovní úlohy

Scénář vyučovací hodiny

 

16. 11. 2011

Vyučovaly: Radka Nevrlová a Markéta Vachulová

Téma: Souřadnice bodu

Cíl: Zopakování souřadnic, vyvození souřadnicového zápisu bez šipek

Scénář vyučovací hodiny

 

30. 11. 2011

Vyučovaly: Andrea Linhartová a Iveta Typoltová

Téma: Počítání obsahu útvaru ve čtvercové síti - metoda rámování

Cíl: Žáci si osvojí metodu rámování a přijmou, že je výhodnější než metoda doplňování

Scénář vyučovací hodiny

 

14. 12. 2011

Vyučovaly: Magdalena Mošnerová a Alžběta Tošovská

Téma: Vztahy mezi zlomky a desetinnými čísly

Cíl: Žák porozumí vztahu mezi desetinným číslem a zlomkem

Scénář vyučovací hodiny

 

16. 12. 2011 - mimořádný termín, pátek 3.B, 10:00 - 10:45

Vyučovala: Adéla Jechová

Téma: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Cíl: Zopakovat a procvičit sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Scénář vyučovací hodiny

 

4. 1. 2012

Vyučovali: Klára Kochová, Norbert Rybář

Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Scénář vyučovací hodiny