Praxe (sudé týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:40 na Základní škole Dědina, třída 4.A (18 dětí, 6 chlapců - 12 dívek)

Skupinu tvoří: Havlíčková Irena, Hotovcová Zuzana, Hrdličková Tereza, Hůrková Markéta, Chadtová Barbora, Kindlová Jana, Končelová Jitka, Kozibratková Karolína, Olmrová Zuzana, Palečková Tereza, Srbová Kateřina, Wirthová Radka

 

16. 10. 2013

Vyučovala: Eva Bomerová

Téma: Děda Lesoň

Cíl: Žáci se seznámí s novým prvkem v zápisu rovnic - neznámou x.

Scénář vyučovací hodiny

 

30. 10. 2013 - praxe se nekoná, podzimní prázdniny

 

13. 11. 2013 

Vyučovala: Eva Bomerová

Téma: Rovinné útvary

Scénář vyučovací hodiny

 

25. 11. 2013 - pondělí - mimořádný termín 2. hodinu

Vyučovaly: Irena Havlíčková, Karolína Kozibratková

Téma: Čtverec, kosočtverec

Scénář vyučovací hodiny

 

27. 11. 2013

Vyučovaly: Kateřina Srbová a Markéta Hůrková

Téma: Krokování a schody

Scénář vyučovací hodiny

 

11. 12. 2013

Vyučovaly: Jana Kindlová a Barbora Chadtová

Téma: Kolmost a rovnoběžnost

Scénář vyučovací hodiny

 

8. 1. 2014

Vyučovaly: Zuzana Olmrová a Tereza Hrdličková

Téma: Slovní úlohy

Scénář vyučovací hodiny