ŽK:

nechat podepsat třídní schůzky.

Datum: 
St, 02/10/2019