Sonobova krychle

3. 3. 2011 

Dnes jsme se učili skládat z papíru zvláštní krychli. Je složena ze šesti stejných stavebních dílů, které se zasouvají do sebe a tvoří tak jakýsi "hlavolam". V této první části byla pro nás prozatím rozhodující dovednost vytvořit díly potřebné ke složení krychle - tedy dovednost manipulativní. Konečným skládáním krychle rozvíjíme prostorovou představivost a zdokonalujeme svoji jemnou motoriku. Nyní, kdy již práci s papírem poměrně dobře ovládáme, můžeme více zaměřit svoji pozornost na další oblasti matematiky. Během skládání budeme pojmenovávat jednotlivé tvary, které nám budou vznikat (čtverec, obdélník, lichoběžník, šestiúhelník, rovnoběžník), objevovat osovou souměrnost, můžeme porovnávat obsahy jednotlivých útvarůurčovat povrch krychle a porovnávat jeho barevné části, pracovat s různými jednotkami, seznámit se s prvními zlomky. Barevné části složené krychle vedou ke kombinatorice - budeme vymýšlet další matematické úlohy.

Stavební díly tvoříme překládáním čtverce

Stavební díly spojujeme do tvaru krychle zasouváním trojúhelníkových cípů do čtvercových stěn. Žádný cíp nesmí zůstat volný (ani uvnitř krychle)!

 

Tuto skládačku origami vymyslel japonský autor Mitsunobu Sonobe, proto je krychle nazývána Sonobova krychle (nebo kostka).

Z úplně stejných dílů jdou (a my se o to pokusíme společně) sestavit i jiná tělesa.

 

10. 3. 2011

Podařilo se!

Společnými silami (byly zapotřebí stejné díly jako na Sonobovu krychli, jenomže tentokrát ne 6, ale 30) jsme sestavili šedesátistěn!