Písemné odčítání I

Jednoduché odčítání dvou dvoumístných čísel děti již dobře  zvládají, když jsou čísla zapsaná v řádku. Nyní se učí zapisovat čísla pod sebe, jelikož tento nový způsob zápisu bude zejména u vícemístných čísel nejpoužívanější. Pro děti, které mají problém s grafickou úpravou je vhodné, aby čísla zapisovaly na čtverečkovaný papír.

U nás dosud nejběžnější algoritmus písemného odčítání není založen na odčítání, ale na dopočítávání!

Každý z dospělých zná "říkanku":

Čtyři a kolik je dvanáct? Čtyři a osm je dvanáct. Jedna. Jedna plus tři jsou čtyři. Čtyři a kolik je pět? Čtyři a jedna je pět.

 

 

Moje zkušenost ale ukazuje, že naprostá většina dětí preferuje skutečné odčítání - v jejich jazyce "shora".

Dobrá vůle naučit dítě "správně" odčítat vede k tomu, že se dítě opět potýká s chybou, ke které docházelo pouze v počátcích.

Závěrem využiji název článku, který vyšel v Lidových novinách.

"Nevnucujme dětem náš způsob myšlení"