Nevnucujme dětem náš způsob myšlení

Článek profesora Hejného, který vyšel v Lidových novinách 9. 11. 2010