Prstový fotbal (4. třída)

Body art - malba na tělo.