2005/2006

Mandala z písku (5. třída)

Ve čtvrté třídě jsme vytvořili mandalu z obilovin, ale chtěli jsme si vyzkoušet i "skutečnou" mandalu, kterou Tibeťané staví z obarveného písku. Vysypávají na zem barevný obrazec, obvykle kruhového tvaru, který je symbolickým znázorněním buddhistické představy vesmíru. Příležitost se naskytla na škole v přírodě v německém Gleissenbergu.

Projekt Vesmír (5. třída)

Projekt Závislost (5. třída)

Hned na začátku školního roku jsme dostali za úkol zpracovat téma Závislost. Co s tím v páté třídě? Ale byla to výzva! Nakonec se vše rozeběhlo až do formy projektu. O závislostech jsme dlouze diskutovali v různých vyučovacích předmětech, uváděli příklady z praxe. Ale jak toto vše výtvarně zpracovat? Druháci kreslili závislost jako draka. My jsme to pojali fotograficky. Akce a body art (malba na tělo) se ani jinak zachytit nedaly. Z desítek fotografií jsme společně vybrali pět, které jsme nechali zvětšit na rozměr A2. Projekt vyvrcholil výstavou v Prevcentru na Břevnově a my jsme se společně zúčastnili její vernisáže.

Syndikovat obsah