ČJ - opakování

slovesa - určování sloves, kategorie sloves (osoba, číslo, čas). Způsob pouze pravopis.

Datum: 
Pá, 10/01/2020