Aby matematika nestrašila

Článek profesora Hejného, který vyšel v Učitelských novinách 16. 2. 2010