ČJ-M

Ti, kdo nesplnili svoji včerejší povinnost (a bylo jich 12!!!) vymyslí a napíší 3 zajímavé slovní úlohy na dělení nebo násobení velkých čísel.

Datum: 
Čt, 03/10/2019