Vlastivěda:

přečíst si strany 14 a 15 z učebnice.

Datum: 
Pá, 04/10/2019