Mandala z obilovin (4. třída)

V rámci výuky postavili žáci 4. B mandalu z jedenácti druhů obilovin. Stavba trvala tři hodiny. Proptože viděli na obrázcích, jakou mandalu z obilovin postavily jiné děti, chtěli samozřejmě vytvořit mandalu krásnější a dokonalejší. Jestli se jim to povedlo, posuďte sami.

Proč mandala zrovna  z obilovin?

Zvolením tohoto netradičního materiálu byly propojeny všechny vyučovací předměty: Matematika (plošné geometrické obrazce, druhy trojúhelníků, odhad, poměřování, slovní úlohy), Český jazyk (komunikace, zpráva, formulace myšlenky, obhájení názoru, sloh), Přírodověda (společenstvo polí, obiloviny, plevele, biopotraviny), Vlastivěda (půda a zemědělství, multikulturní výchova), Hudební výchova (píseň "Sil jsem proso na souvrati"), Výtvarná výchova (plocha, kontrast, barva, tvar, kompozice, estetické vyjádření), Tělesná výchova (koordinace, rozvoj jemné motoriky), Pracovní činnosti (práce s drobným materiálem).

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že je stavba mandaly pouhým zpestřením výuky, žáci při ní rozvíjejí schopnosti účinně a otevřeně komunikovat, obhajovat svůj názor, řešit problémy tvůrčím způsobem, tvořivě myslet, experimentovat. Umí přijmout roli ve skupině, upevňují své pracovní návyky. Učí se aktivně spolupracovat, respektovat společné rozhodnutí, důvěřovat jeden druhému, pomáhat si, chovat se zodpovědně a mnohé další.